Audits

 

Wat zijn Audits ?

Om te toetsen of in een bedrijf de toe te passen afspraken in de praktijk worden nagekomen, worden audits uitgevoerd. Deze audits kunnen zowel betrekking hebben op operationele dan wel ondersteunende processen.
Audits kunnen worden gebaseerd op wettelijke eisen en bepalingen, maar ook op door het bedrijf zelf van toepassing verklaarde eisen en normen. Deze eisen en normen kunnen onder andere vanuit het managementsysteem ISO 9001 (Kwaliteit), VCA*/VCA** (Veiligheid), OHSAS (Arbo), IS0 14001 (Milieu), etc. zijn neergelegd. Audits kunnen worden uitgevoerd door certificerende instanties, door onafhankelijke derden, maar ook door afnemers en door eigen medewerkers

 


Waarom Audits uitbesteden?

Er zijn verschillende redenen waarom bedrijven overgaan tot het uitbesteden van audits. Het gebrek aan capaciteit om een audit voor te bereiden, uit te voeren, een rapportage op te stellen en om acties te bepalen is daar een goed voorbeeld van. Een andere reden om over te gaan tot uitbesteding is het gebrek aan opgeleide en onafhankelijke auditoren, duidelijke eisen die o.a. vanuit de ISO-normen worden gesteld. Nog een ander motief om audits uit te besteden is bijvoorbeeld de behoefte om een externe deskundige uw processen kritisch te laten doorlopen. “Zijn er verbeteringen mogelijk?”, “Waarom loopt een procedure op één afdeling wel en op een andere niet?”, “Kan het efficiënter?” zijn vragen waar u door een objectieve audit antwoord op krijgt.


VCA AUDITS?

Hoewel niet verplicht, is het erg handig om een veiligheidskundige het VCA systeem te laten auditen. Het kan een hoop ellende (en geld!) besparen tijdens de officiële audit.


Werkwijze

Nadat in overleg met de opdrachtgever is bepaald aan welke auditvorm behoefte is, wordt een auditschema opgesteld. In dit schema is opgenomen wanneer welk aspect waar getoetst zal worden. Profectus draagt zorg voor de beschikbaarheid van gekwalificeerde, eigen auditoren. De auditor voert de audit uit en rapporteert op de overeengekomen wijze over bevindingen en conclusies. Waar mogelijk en relevant worden ook aanbevelingen opgenomen